Thisted Jiu Jitsu Klub

Medlems Kontingent.Kontingentet til klubben bliver altid opkrævet forud 4 gange årligt og forfalder

d. 1. Januar - d. 1. April - d. 1. Juli - d. 1. Oktober.

Kontingent opkrævninger sendes til de mail adresser medlemmerne har opgivet da de meldte sig ind i klubben.

Alle kontingent opkrævninger sendes pr.e-mail som en vedhæftet PFD fil.


Kontingentet sendes ud ca en uge før forfalds dato, samtidig bliver det offentlig gjort på klubbens facebook side .
Således at alle medlemmer derved får besked om at der udsendt en kontingent opkrævning på mail fra klubben .


Når du betaler din første kontingent, betaler du kun for de hele uger der er tilbage af et indeværende kvartal.
Der betales også et indmeldelses og registrerings gebyr på 50,- beløbet opkræves sammen med den første kontingent .


Kontingent satser 2019.
Micro Mon, børn i alderen 5 - 7 år koster 840,- kr årligt som opkræves med 210,- kr pr kvartal

Juniorer,   børn i alderen 8-14 år koster 1320,- kr årligt som opkræves med 330,- kr pr kvartal

Seniorer, alle der er fyldt 15 år  koster 1500,- kr årligt som opkræves med 375,- kr pr kvartal

Der gives "søskende rabat" til søskende under 18 år rabatten er på 25,- kr pr barn pr kvartal.

 

"Familie rabat", når en hel familie,udover 3 personer melder sig ind, gives der særlig familie rabat.

således at det kun er en af familie medlemmerne betaler den fulde kontingent resten af familen

betaler kun halv kontingent.