Thisted Jiu Jitsu Klub

Medlems Kontingent.Kontingentet til klubben bliver altid opkrævet forud for 3 måneder af gangen og forfalder

d. 1. Januar - d. 1. April - d. 1. Juli - d. 1. Oktober.

Kontingent opkrævninger sendes til de mail adresser medlemmerne har opgivet da de meldte sig ind i klubben.

Alle kontingent opkrævninger sendes pr.e-mail som en vedhæftet PFD fil.


Kontingentet sendes ud ca en uge før forfalds dato, samtidig bliver det offentlig gjort på klubbens facebook side .
Således at alle medlemmer derved får besked om at der udsendt en kontingent opkrævning på mail fra klubben .


Når du betaler din første kontingent, betaler du kun for de hele uger der er tilbage af et indeværende kontingent periode.
Der betales også et indmeldelses og registrerings gebyr på 50,- beløbet opkræves sammen med den første kontingent .


Kontingent satser 2017.
Micro Mon er børn i alderen 5 - 7år betaler 180,- kr pr kvartal

Juniorer er børn i alderen 8 - 14 år betaler 330,- kr pr kvartal

Seniorer er alle der er fyldt 15 år betaler 375,- kr pr kvartal

Der gives "søskende rabat" til søskende under 18 år rabatten er på 25,- kr pr barn hver kvartal.

 

"Familie rabat", når en hel familie,udover 3 personer melder sig ind, gives der særlig familie rabat.

således at det kun er en af familie medlemmerne betaler den fulde kontingent resten af familen

betaler kun halv kontingent.